BEGIN:VCARD VERSION:3.0 REV:2022-11-28T23:56:33Z N;CHARSET=utf-8:Stefan;Lenz;;; FN;CHARSET=utf-8:Lenz Stefan ADR;WORK;POSTAL;CHARSET=utf-8:;8620;Schwalbenstrasse 126;;;Wetzikon;Schwe iz END:VCARD